Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Choroby infekcyjne i hepatologia dziecięca

Dr med. Anna Gorczyca czytaj więcej »

Specjalista II stopnia w zakresie pediatrii i chorób zakaźnych. W 1999 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych na podstawie pracy z dziedziny hepatologii zakaźnej. Pełni funkcję Kierownika Oddziału Chorób Infekcyjnych Dzieci i Hepatologii Dziecięcej oraz Koordynatora programów diagnostyczno-terapeutycznych w zakresie hepatologii dziecięcej w Krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II. Posiada certyfikat Polskiego Towarzystawa Ultrasonograficznego (PTU) do wykonania badań USG i wykonuje również biopsje wątroby.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego (PTH) i vice-przewodnicząca Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (PTEiLChZ). Jej główne zainteresowania skupiają się wokół zagadnień schorzeń wątroby i chorób infekcyjnych u dzieci. 

Jest wybitnym specjalistą, wykonującym swoją pracę z pasją i wielkim poświęceniem.

Czym się zajmuje?

Leczenie dzieci w wieku od 0 do 18 roku życia

1/ Diagnostyka i leczenie schorzeń wątroby i dróg żółciowych u dzieci:

  • ostre i przewlekłe wirusowe zapalenia wątroby typu A,B,C
  • autoimmunologiczne zapalenia wątroby
  • choroba Wilsona, niedobór alfa 1 antytrypsyny, choroba Gilberta i inne
  • pierwotne stwardniejące zapalenie dróg żółciowych, pierwotna marskość wątroby
  • nieprawidłowe wyniki badań wątrobowych- różnicowanie

2/ Diagnostyka i leczenie schorzeń infekcyjnych

  • zakażenia wirusami EBV (mononukleoza zakaźna), HSV, VZV
  • wrodzone i nabyte zakażenia CMV i Toksoplazmozą (Toxoplasma gondi)
  • wysypki o różnorodnej etiologii
  • choroby zakaźne wieku dzicięcego

3/ Diagnostyka i leczenie schorzeń pasożytniczych i odzwierzęcych m.in. borelioza

4/ Schorzenia infekcyjne układu oddechowego, pokarmowego i dróg moczowych.