Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Kardiochirurgia dziecięca

Doc. Dr hab. med. Jacek Kołcz czytaj więcej »

Chirurg dziecięcy, specjalista kardiochirurg zajmujący się leczeniem wad wrodzonych serca i naczyń. Jako jeden z nielicznych w Polsce uzyskał europejską specjalizację w dziedzinie kardiochirurgii ( European Thoraco- Cardio Surgery Board) w Wiedniu. Pracuje w Klinice Kardiochirurgii Dziecięcej, Polsko-Amerykańskiego Instytutu Pediatrii, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W 2010 r. w Genewie uzyskał nagrodę Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów za  dotychczasowe  osiągnięcia  zawodowe i badania dotyczące wad serca o typie pojedynczej komory.  Jest  laureatem nagrody naukowej im. prof. Zbigniewa Religi przyznanej za innowacyjne i oryginalne badania i publikacje dotyczące leczenia operacyjnego zespołu niedorozwoju lewego serca.

Jest członkiem Grupy Ekspertów ds. dorosłych z wrodzonymi wadami serca oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Polskiego  Towarzystwa  Kardiologicznego,  Polskiego  Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów, Amerykańskiego Towarzystwa Torakochirurgów, Towarzystwa Wad Zastawek Serca (Society for Heart Valve Disease) oraz Towarzystwa Intensywnej Terapii Kariologicznej Dzieci (Pediatric Cardiac Intensive Care Society).

Swoje bardzo trudne i odpowiedzialne obowiązki związane z leczeniem najmłodszych wykonuje z wielką pasją i pełnym zaaganżowaniem. 

Czym się zajmuje?

  • leczenie wszystkich wad wrodzonych serca i naczyń u dzieci i dorosłych
  • wczesne korekcje w okresie noworodkowym oraz etapowe leczenie paliatywne (w tym wady o typie serca jednokomorowego jak np. HLHS – zespół niedorozwoju lewego serca)
  • korekcje całkowite złożonych wad wrodzonych z użyciem metod małoinwazyjnych i technik hybrydowych
  • operacje plastyki zastawek tętniczych i przedsionkowo – komorowych z użyciem najnowszych technik rekonstrukcyjnych, ksenograftów lub pierścieni biodegradowalnych