Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Alkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby

Jakie są objawy alkoholowego zapalenia wątroby?

Alkoholowe zapalenie wątroby może przebiegać bezobjawowo lub manifestować się pod postacią takich objawów jak: gorączka 38-38,5 st C, dolegliwości bólowe ok. prawego podżebrza, nudności, żółtaczka. Czasem może występować encefalopatia wątrobowa i hepatomegalia.

W badaniach krwi stwierdza się wzrost poziomu granulocytów obojętnochłonnych (neutrofilów), transaminaz (2-4xN), szczególnie AST, średniej objętości erytrocytów (MCV) oraz znaczny wzrost Ggtp (do 20xN). Może również występować wzrost poziomu białaka C-reaktywnego (CRP), bilirubiny (sprzężonej), fosfatazy zasadowej oraz spadek czasu protrombinowego (INR). W niektórych przypadkach może występować małopłytkowość. Jest ona związana z mielosupresyjnym działaniem alkoholu (w tym przypadku współwystępuje spadek liczby erytrocytów) lub najcześciej z nadciśnieniem wrotnym i wtórnym powiększeniem śledziony która magazynuje płytki.

Badania obrazowe rzadko pozwalają postawić diagnozy. W diagnostyce różnicowej należy różnicować alkoholowe zapalenie wątroby z zapaleniem pęcherzyka żółciowego na tle kamiczym lub ostrym zapaleniem dróg żółciowych.

W badaniu histologicznym uwidacznia się obrzęknięte hepatocyty zawierające wakuole tłuszczowe lub kwasochłonne cytoplazmatyczne wtręte komórkowe nazywane ciałkami Mallory'ego. Mogą temu towarzyszyć nacieki zapalne z aktywacją komórek Kupffera.

Jakie są postacie (rodzaje) alkoholowego zapalenia wątroby?

  1. Alkoholowe zapalenie wątroby – bezobjawowe. Przy braku odstawienia alkoholu może po 10-20 latach doprowadzić do marskości wątroby.

  2. Alkoholowe zapalenie wątroby przebiegające z marskością. Jest główną przyczyną niewydolności wątroby na tle marskości. Często współwystępuje żółtaczka.

Jakie mogą być następstwa alkoholowego zapalenia wątroby

Niekorzystnym następstwem może być włóknienie i/lub marskość wątroby. Schorzenie to może postępować w kierunku niewydolności wątrobowo-komórkowej (25% przypadków). Czynnikami świadczącymi o ciężkości stanu chorych są: cechy encefalopatii wątrobowej, hyperbilirubinemia (>100 umol/l), czas protrombinowy i/lub czynnik V <50%.

Dlaczego badanie prób wątrobowych we krwi nie może służyć w celach przesiewowych?

Wykonanie badania prób wątrobowych nie jest idealnym sposobem screeningu, albowiem prawie 1/3 chorych z marskością poalkoholową wątroby w biopsji ma prawidłowe wyniki badań krwi.

Jakie jest leczenie ostrego alkoholowego zapalenia wątroby?

  • Całkowite odstawienie alkoholu!

  • Kortykosteroidy: Prednizolon, ½ do 1mg/kg/dzień przez ok. miesiąca. Wykazano, iż istotnie zmniejsza umieralność.

  • Stosowanie odpowiedniego leczenia żywieniowego: dieta zawierająca odpowiednie ilości białek, witamin (szczególnie B1, ale i również B6, A, E), kwasu foliowego, mikroelementów.

  • objawowe leczenie powikłań (wodobrzusze, krwawienie z żylaków przełyku, encefalopatia).

  • Trwają nadal badania nad skutecznością takich substancji jak, pentoksyfilina i inne inhibitory TNF, infliksimab, etanercept, w zapobieganiu występowania powikłań.