Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Wartość badania Fibroscan jako kryterium screeningu w kierunku HCC

Zgodnie z zaleceniami Francuskiego Towarzystwa Badań nad Wątrobą (z franc. Association Française pour l’Étude du Foie).

W celu wykrycia raka wątrobowo-komórkowego, u chorych z wirusowym zapaleniem wątroby typu C, należy co 6 miesięcy (na czas nieokreślony) wykonywać kontrolne badania USG jamy brzusznej w przypadku, gdy przed rozpoczęciem leczenia został spełniony jeden z poniższych kryteriów:

- Biopsja wątroby wykazała stopień włóknienia F3 lub F4

- Badanie elastograficzne Fibroscan > 9,5 kPa

- Fibrostest ≥ 0,59

- FibroMeter ≥ 0,63