Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Rak wątrobowo-komórkowy w przebiegu NAFLD/NASH

Dowiedziono, iż rak wątrobowo-komórkowy może występować u chorych z niealkoholowym stłuszczeniowym zapaleniem wątroby, bez obecności marskości wątroby. W dużym włoskim badaniu wieloośrodkowym, przeprowadzonym na grupie 756 pacjentów ze stłuszczeniową chorobą wątroby – NAFLD (n=145) i wirusowym zapaleniem wątroby typu C (n=611), marskość wątroby występowała jedynie w 50% przypadków chorych z rakiem wątrobowo-komórkowym. U chorych z NAFLD guzy nowotworowe były znamiennie większe i miały częściej charakter naciekający.Piscaglia E, Svegliati-Baroni G, Barchetti A et al. Clinical patterns of hepatocellular carcinoma in nonalcoholic fatty liver disease: a multicenter prospective study. Hepatology 2016; 63:827-38.