Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Znaczenie badania Fibroscan w wykryciu żylaków przełyku ...

Zgodnie z wytycznymi Grupy Roboczej ds. Nadciśnienia Wrotnego (Baveno VI), u chorych z wyrównaną marskością wątroby, można wykluczyć obecność żylaków przełyku bez konieczności wykonania badania endoskopowego, pod warunkiem spełnienia dwóch kryteriów: poziom płytek krwi >150000 i wynik włóknienia w badaniu FIBROSCAN < 20 kPa. Eksperci zalecają wykonanie zarówno morfologii krwi, jak i badanie elastograficzne FIBROSCAN raz w roku.

Zalecenia te, zostały potwierdzone w badaniu przeprowadzonym przez Maurice i wsp. na grupie 310 pacjentów. Wykazali, iż stosując te kryteria Baveno VI, odsetek błędu wynosi zaledwie 2%.