Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Niealkoholowe stłuszczeniowe zapalenie wątroby (Non-alcoholic steatohepatitis- NASH)

Co to jest NASH ?

NASH jest najgroźniejszą postacią niealkoholowej stłuszczeniowej choroby wątroby. Jest to schorzenie, gdzie występuje podwyższony poziom prób wątrobowych oraz w obrazie histologicznym, uszkodzenia spotykane w alkoholowym uszkodzeniu wątroby. W tym przypadku zmiany nie są związane ze spożywaniem alkoholu. Mogą być związane z insulinoopornością. NASH jest też jedną z najczęstszych przyczyn wzrostu poziomu prób wątrobowych (transaminaz).

Jakie są dane epidemiologiczne?

Stłuszczeniowe zapalenie wątroby dotyczy ok. 3% populacji, a wśród otyłych 18% oraz aż 50% osób z patologiczną otyłością.

U kobiet częstość występowania stłuszczenia wątroby istotnie wzrasta w okresie pokwitania.

U chorych poddanych bariatrycznym zabiegom operacyjnym, częstość występowania wynosi ok. 84-96%. W tej grupie chorych, NASH dotyczy ok. 25-55%, włóknienie 34-47% a marskość 2-12%.

Wykazano związek między chemioterapią na bazie Irinotecanu a stłuszczeniowym zapaleniem wątroby, szczególnie u chorych otyłych. Wśród chorych po leczeniu Irinotecanem, schorzenie to dotyczy ok. 24,6% chorych z BMI>25 i 12,1% chorych z BMI<25.

Jaki jest obraz kliniczny NASH?

W większości przypadków (ok. 70%) wykryte jest przypadkowo i ma przebieg bezobjawowy. Rzadko występują dolegliwości bólowe ok. prawego podżebrza, hepatomegalia, cechy nadciśnienia wrotnego. Obraz kliniczny nie pozwala ustalić rozpoznania. Badania obrazowe (USG, rezonans magnetyczne) mogą być pomocne w stwierdzeniu obecności stłuszczenia wątroby.

Jakie jest obraz badań laboratoryjnych krwi ?

W badaniach krwi stwierdza się:

  • niewielki wzrost poziomu Ggtp przy prawidłowych wynikach innych enzymów cholestatycznych – fosfatazy alkalicznej i bilirubiny;

  • wzrost poziomu transaminaz (2-3xN) z poziomem ALT>AST (w odróżnieniu od uszkodzenia poalkoholowego gdzie AST>ALT);

  • Często współwystępują zaburzenia lipidogramu, wzrost poziomu cholesterolu i/lub trójglicerydów, kwasu moczowego, glukozy w zależności od etiologii.

Dlaczego badania laboratoryjne są niewystarczające w ustaleniu rozpoznania?

Czułość badania poziomu transaminaz w rozpoznaniu NASH wynosi zaledwie ok. 40%. NASH może występować u chorych z prawidłowym poziomem transaminaz. Z drugiej strony wśród chorych z podwyższonym poziomem transaminaz jedynie u 1/3 stwierdza się w biopsji zmiany charakterystyczne dla NASH.

Jak ustala się rozpoznanie NASH?

Choroba jest najczęściej rozpoznana w trakcie diagnostyki podwyższonego poziomu transaminaz bez innych dolegliwości. Po wykluczeniu nadużywania alkoholu (spożycie<20g/d), infekcji wirusowych, podwyższonego poziomu żelaza (hemochromatoza), rozpoznaje się tło metaboliczne stłuszczenia wątroby.

Określa się stopień ciężkości stłuszczeniowego zapalenia wątroby na podstawie oceny stopnia zaawansowania stłuszczenia i włóknienia wątroby.

Złotym standardem w rozpoznaniu NASH i określeniu stopnia włóknienia wątroby jest biopsja gruboigłowa. Jednak ze względu na inwazyjny charakter metoda ta nie jest rutynowo stosowana. Stąd istotne staje się zastosowanie metod nieinwazyjnych.

Jakie jest obraz histologiczny (w biopsji)?

W badaniu histopatologicznym uwidacznia się obraz alkoholowego uszkodzenia wątroby: ogniska nekrozy, stłuszczenie, nacieki zapalne z komórek wielojądrzastych, ciałka Mallory’ego, niekiedy włóknienie lub marskość. Stłuszczenie hepatocytów jest najczęściej grubokropelkowe, śródzrazikowe, a włóknienie okołozatokowe o różnym stopniu zaawansowania.

Jakie mogą być następstwa NASH ?

W przebiegu NASH może się rozwinąć włóknienie (15-50% przypadków) lub marskość wątroby (7-16%).

U chorych z NASH, stwierdza się wyższy odsetek umieralności związanej z nowotworem, chorobami układu sercowo-naczyniowego, uszkodzeniem wątroby.

W odróżnieniu od stłuszczenia, stłuszczeniowe zapalenie wątroby wiąże się również z wyższym stopniem umieralności pooperacyjnej u chorych poddanych resekcji wątroby.

Jakie jest leczenie NASH

Leczenie zaburzeń metabolicznych jest przyczynowe. Zwraca się szczególną uwagę na zwalczanie insulinooporności oraz innych zmian metabolicznych z tym związanych, takich jak: nadwaga, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, hiperlipidemie. Stosuje się również leki ochronne na komórki wątrobowe.

Zmniejszenie nadwagi

Redukcja masy ciała jest najlepszą formą terapii chorych. W celu zwalczania otyłości zaleca się stosowanie diet niskokalorycznych oraz wysiłek fizyczny. Pozwala to zmniejszać stopień stłuszczenia wątroby. Zaleca się unikanie diety bogatej w nasycone kwasy tłuszczowe i cholesterol oraz ubogiej w nienasycone kwasy tłuszczowe, błonnik, witaminę C i E. Należy również unikać napojów „bez cukru” bogatych w fruktozę. Podkreśla się, iż do zmniejszenia stłuszczenia i redukcji zmian martwiczo-zapalnych potrzebna jest redukcja masy ciała o ok. 10%. Jednak zalecenia te są rzadko przestrzegane przez pacjentów i konieczne staje się stosowanie leczenie farmakologiczne lub chirurgicznego.

Leczenie farmakologiczne

Leczenie farmakologiczne jest zalecane w razie nieskuteczności innych metod leczenia u chorych z BMI>30. Leczenie to jest szczególnie istotne u chorych ze stopniem włóknienia wątroby ≥2 według skali METAVIR.

Stosuje się Orsilat (Xenical), które jest swoistym, długo działającym inhibitorem lipaz wytwarzanych w przewodzie pokarmowym oraz Sibutramine (w Europie Sibutral, w USA Meridia), które nie jest zarejestrowany w Polsce.

Stosuje się również inne leki wspomagające w leczeniu NASH:

  • W zwalczaniu nietolerancji glukozy podaje się doustne leki przeciwcukrzycowe, takie jak: metforminę doustny lek hipoglikemizujący, który poprawia tolerancję glukozy w cukrzycy typu 2 m.in. poprzez zmniejszanie wytwarzania glukozy w wątrobie, zwiększanie wrażliwości tkanek na insulinę oraz hamowanie wchłaniania glukozy i innych heksoz. Wykazuje również korzystny wpływ na stężenie lipidów w surowicy, zmniejszając stężenie trójglicerydów, cholesterolu.

  • Pochodne tiazolidynedionu (pioglitazon, rosiglitazon), często zaniechane z powodu działań ubocznych.

  • Leki ochronne na komórki wątrobowe (kwas ursodeoksycholowy) oraz antyoksydanty (Witamina E, pochodne metioniny, N-acetylocysteina, glukuranat betainy). Podkreśla się znaczenie witaminy E w celu zmniejszenia stłuszczenia i włóknienia wątroby.

  • Kwasy tłuszczowe omega-3 mogą być pomocne w leczeniu hipertriglicerydemii.

  • Ze względu na wysokie ryzyko występowania chorób układu sercowo-naczyniowego, stosuje się statyny w celu zwalczania hiperlipidemii.

Leczenie chirurgiczne

Leczenie chirurgiczne jest wskazane u chorych otyłych, z wartością BMI>35, w razie niepowodzenia leczenia dietetycznego. Chirurgia bariatryczna pozwala uzyskać zmniejszenie stłuszczenia wątroby poprzez poprawy insulinooporności.