Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Poalkoholowe uszkodzenia wątroby

Jakie choroby wątroby mogą by spowodowane przez alkohol?

Wątroba będąca najważniejszym narządem uczestniczącym w metabolizmie alkoholu, jest szczególnie narażona na negatywne skutki jego działania. Na skutek nadużywania z alkoholu dochodzi do rozwoju szereg zmian w wątrobie. Wyróżnia się następujące stadia alkoholowej choroby wątroby:
  • Alkoholowe stłuszczenie wątroby, przy przewlekłym nadużywaniu z alkoholu
  • Alkoholowe zapalenie wątroby, które nie zawsze daje objawów
  • Włóknienie wątroby poprzedzające marskości.

Jakie są czynniki ryzyka rozwoju alkoholowej choroby wątroby?

  • wiek: u osób starszych istotnie zmniejsza się zdolność wątroby do metabolizowania alkoholu.
  • płeć: Kobiety są bardziej narażone na niekorzystny wpływ działania alkoholu w porównaniu z mężczyznami. U kobiet wcześniej niż u mężczyzn rozwija się marskość wątroby i wyższa jest śmiertelność spowodowana marskością. Jednak wraz z wiekiem różnica ta zmniejsza się.
  • czynniki genetyczne: wykazano, iż różnicy w metabolizowaniu alkoholu związane są z polimorfizmemem genów kodujących niektórych białek. Do enzymów odpowiedzialnych za ten metabolizm wymienia się: ADH, ALDH, Cytochrom P4502E1 (CYP2E1).
  • Infekcja wirusowe, szczególnie WZW C: u osób z wirusowymi zapaleniami wątroby, spożycie alkoholu może przyczyniać się do szybszego rozwoju uszkodzenia wątroby. Ponadto skuteczność leczenia interferonem jest mniejsza u osób nadużywających z alkoholu.
  • Waga: Otyłość związana z stłuszczeniem wątroby może wzmagać szkodliwy wpływ alkoholu poprzez zwiększania aktywności zapalnej w obrębie narządu.
  • czynniki dietetyczne: W badaniach eksperymentalnych wykazano negatywny wpływ diety bogatej w wielonasyconych kwasów tłuszczowych i nisko węglowodanowej w postępie hepatopatii alkoholowej