Hepatic Medical - specjalistyczny gabinet medyczny

Najnowsze, najskuteczniejsze narzędzie do badania stopnia włóknienia wątroby już dostępny tylko u nas...

Alternatywa dla biopsji wątroby w wybranej grupie chorych...

Konsultacje najwybitniejszych specjalistów

Najwyższa jakość usług z troską o twoje zdrowie

Alkoholowe stłuszczenie wątroby

Co to jest alkoholowe stłuszczenie wątroby?

Jest to najwcześniejsze stadium alkoholowej choroby wątroby. Jest to uszkodzenie wątroby, które pojawia się w razie przewlekłego nadużywania alkoholu. Może ono również występować przy krótkotrwałym spożyciu dużej ilości czystego alkoholu. Związane jest ono z nadmiernym zgromadzeniem się trójglicerydów poprzez:

  • wzrost syntezy kwasów tłuszczowych z cukrów i aminokwasów
  • spadek oksydacji (=rozkładu) kwasów tłuszczowych
  • spadek wytwarzania fosfolipidów i cholesterolu
  • spadek syntezy apolipoprotein odpowiedzialnych za wydalanie lipidów (lipoprotein).

W badaniu histologicznym (pod mikroskopem) uwidacznia się krople tłuszczu w cytoplazmie komórek bez martwicy ani nacieku zapalnego. Stłuszczenie wątroby może się cofać lub zanikać po odstawieniu alkoholu.

Jakie są objawy alkoholowego stłuszczenia wątroby?

Przebiega ono najczęściej bezobjawowo. Ale mogą występować objawy takie jak ogólne zmęczenie, brak apetytu. Niekiedy może występować hepatomegalia (powiększenie wątroby) bez cech nadciśnienia wrotnego ani niewydolności wątroby.

Badania krwi (próby wątrobowe) najczęściej są prawidłowe za wyjątkiem wysokiego poziomu gamma glutamylotransferazy (GGTP), przewagi AST nad ALT (Wskaźnik de Ritisa>1), zwiększonej objętości krwinek czerwonych (MCV), zaburzeń elektrolitowych, podwyższonego poziomu ferrytyny.

Jakie badania diagnostyczne mogą być pomocne?

  • USG jamy brzusznej dzięki uwidocznieniu świecącej/ białej wątroby określaną jako hyperechogeniczną
  • TK jamy brzusznej
  • Rezonans magnetyczny
  • Fibroscan z oceną stłuszczenia wątroby, które staje się standardem wśród metod nieinwazyjnych.